ยินดีต้อนรับสู่ มาร์เก็ต สแควร์ พันท้ายนรสิงห์

มาร์เก็ต สแควร์ (Market Squaer) หรือตลาดพันท้าย หรือที่ชาวบ้านเรียกกันติดปากว่า ตลาดโค้งลิง ตั้งอยู่ในเขตตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2553 ภายใต้การบริหารของบริษัท เฮดสตาร์ท คอมเมอร์เชียล จำกัด วัตถุประสงค์หลักในการก่อตั้ง เพื่อเป็นศูนย์กลางการค้าส่งสินค้าอุปโภค บริโภค เช่น พืชผักผลไม้, อาหารทะเลทั้งสดและแห้ง, เนื้อสัตว์ชนิดต่างๆ

ในระยะเริ่มแรกตลาดของเรายังไม่เป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไป แต่ด้วยความสามารถของผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ ใช้กลยุทธ์ทางการตลาดต่างๆมาพัฒนาตลาดของเราให้เป็นที่น่าสนใจของชาวบ้าน และบุคคลทั่วไปมากยิ่งขึ้น โดยเริ่มจากการปรับปรุงทัศนียภาพทั้งภายในและภายนอกบริเวณตลาด จัดสรรแบ่งโซนตามลักษณะประเภทสินค้าออกอย่างชัดเจน เพื่อเพิ่มความสะดวกแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ ขยายพื้นที่จอดรถให้สามารถรองรับกับปริมาณรถของพ่อค้าแม่ค้าที่มาขายของ และลูกค้าที่เข้ามาจับจ่ายตลาด ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในบริเวณตลาด เพื่อดูแลความปลอดภัยของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ
ข่าวสารและกิจกรรมจาก Market Square
มาร์เก็ต สแควร์ (Market Squaer) หรือตลาดพันท้าย หรือที่ชาวบ้านเรียกกันติดปากว่า ตลาดโค้งลิง ตั้งอยู่ในเขตตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2553 ภายใต้การบริหารของบริษัท เฮดสตาร์ท คอมเมอร์เชียล จำกัด วัตถุประสงค์หลักในการก่อตั้ง เพื่อเป็นศูนย์กลางการค้าส่งสินค้าอุปโภค บริโภค เช่น พืชผักผลไม้, อาหารทะเลทั้งสดและแห้ง, เนื้อสัตว์ชนิดต่างๆ
รายละเอียด
 
ข่าวสารและกิจกรรมจาก Market Square
มาร์เก็ต สแควร์ (Market Squaer) หรือตลาดพันท้าย หรือที่ชาวบ้านเรียกกันติดปากว่า ตลาดโค้งลิง ตั้งอยู่ในเขตตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2553 ภายใต้การบริหารของบริษัท เฮดสตาร์ท คอมเมอร์เชียล จำกัด วัตถุประสงค์หลักในการก่อตั้ง เพื่อเป็นศูนย์กลางการค้าส่งสินค้าอุปโภค บริโภค เช่น พืชผักผลไม้, อาหารทะเลทั้งสดและแห้ง, เนื้อสัตว์ชนิดต่างๆ
รายละเอียด
 
ข่าวสารและกิจกรรมจาก Market Square
มาร์เก็ต สแควร์ (Market Squaer) หรือตลาดพันท้าย หรือที่ชาวบ้านเรียกกันติดปากว่า ตลาดโค้งลิง ตั้งอยู่ในเขตตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2553 ภายใต้การบริหารของบริษัท เฮดสตาร์ท คอมเมอร์เชียล จำกัด วัตถุประสงค์หลักในการก่อตั้ง เพื่อเป็นศูนย์กลางการค้าส่งสินค้าอุปโภค บริโภค เช่น พืชผักผลไม้, อาหารทะเลทั้งสดและแห้ง, เนื้อสัตว์ชนิดต่างๆ
รายละเอียด
 
 
 
 
มาร์เก็ต สแควร์ (Market Squaer) | ตลาดพันท้าย
98/8 หมู่ที่ 5 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
Tel :
website : www.marketsquare-phanthai.com
Facebook : Market Square Phanthai