ยินดีต้อนรับสู่ มาร์เก็ต สแควร์ พันท้ายนรสิงห์
มาร์เก็ต สแควร์ (Market Squaer) หรือตลาดพันท้าย หรือที่ชาวบ้านเรียกกันติดปากว่า ตลาดโค้งลิง ตั้งอยู่ในเขตตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2553 ภายใต้การบริหารของบริษัท เฮดสตาร์ท คอมเมอร์เชียล จำกัด วัตถุประสงค์หลักในการก่อตั้ง เพื่อเป็นศูนย์กลางการค้าส่งสินค้าอุปโภค บริโภค เช่น พืชผักผลไม้, อาหารทะเลทั้งสดและแห้ง, เนื้อสัตว์ชนิดต่างๆ

ในระยะเริ่มแรกตลาดของเรายังไม่เป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไป แต่ด้วยความสามารถของผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ ใช้กลยุทธ์ทางการตลาดต่างๆมาพัฒนาตลาดของเราให้เป็นที่น่าสนใจของชาวบ้าน และบุคคลทั่วไปมากยิ่งขึ้น โดยเริ่มจากการปรับปรุงทัศนียภาพทั้งภายในและภายนอกบริเวณตลาด จัดสรรแบ่งโซนตามลักษณะประเภทสินค้าออกอย่างชัดเจน เพื่อเพิ่มความสะดวกแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ ขยายพื้นที่จอดรถให้สามารถรองรับกับปริมาณรถของพ่อค้าแม่ค้าที่มาขายของ และลูกค้าที่เข้ามาจับจ่ายตลาด ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในบริเวณตลาด เพื่อดูแลความปลอดภัยของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ
 
 
 
มาร์เก็ต สแควร์ (Market Squaer) | ตลาดพันท้าย
98/8 หมู่ที่ 5 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
Tel :
website : www.marketsquare-phanthai.com
Facebook : Market Square Phanthai